Πολιτική επιστροφών

Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αντικείμενα

Items should be returned new and unused. In case of any fault or other damage, please contact us no later than 24 hours after delivery at sales@ohsosouvenir.com. In such a case you include the following in your email.

1. Αριθμό παραγγελίας, στοιχεία επικοινωνίας και ημερομηνία παράδοσης

2. Το είδος του προβλήματος ή ελαττώματος και αν είναι δυνατόν να αποσταλεί και σχετική φωτογραφία.

3. Let us know if you have notified post-office upon delivery that the package is damaged during transportation.

In case you are unsatisfied by the product, you need to notify us.  Please do not send your order back to us before contacting us at sales@ohsosouvenir.com and receiving an approval notification.  All returns must be made within 8 days after receiving the goods and will be either replaced free of charge or will send your money back. Returns that are damaged or soiled may not be accepted and may be sent back to the customer.

More
articles

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please read our Terms & Conditions